Daniel Escudero

Daniel Escudero

PT entrenament HITT i condicionament cardiovascular. PT judo

dani@ekke.cat

Des de que era un xiquet he sigut molt esportista; tant és així que des dels 3 anys que vaig començar no he deixat mai de realitzar-lo. Ja de jovenet, sabia que volia acabar estudiant esports; i és per això que vaig començar la carrera de Ciències de l’Activitat Física i l’Esports a la Universitat d’Elx al 2006; i em vaig especialitzar en Judo. Per a mi l’esport és una forma de vida i poder compartir-lo amb altres i aconseguir que els altres sentin l’esport com ho sento jo, és una motivació extra. Sempre intento buscar que les persones donen tot de si mateixos i assoleixin els objectius que s’han proposat; sabent quins són els seus límits i punts forts per tal d’aconseguir un estil de vida molt més saludable i visqui millor amb ell mateix.

“Sigui amb 20, 30 ó 70 anys, l’esport és el que ens manté viu. No importa els anys viscuts, sinó la qualitat dels mateixos.”