Medicine

Medicine

Tant si ets una persona sense problemes de salut o un esportista actiu que t’entrenes regularment, ekke Medicine et fa una valoració mèdica de la teva resposta a l’exercici, amb l’objectiu de prevenir possibles complicacions a curt i llarg termini, i a la vegada assessorar-te per optimitzar el teu entrenament.

medicineweb

Valoració Médico-Esportiva (VME)

Entrevista estructurada amb el metge de l’esport on es valora inicialment l’estil de vida, els antecedents patològics, l’experiència i les expectatives de pràctica d’exercici. Es fa una exploració física completa, amb valoració antropomètrica bàsica, estudi del risc cardiovascular i dels problemes de salut. Amb les dades obtingudes es proposen , si cal, intervencions sobre l’estil de vida i es fa una prescripció personalitzada d’exercici físic.

Valoració médico-esportiva amb prova d’esforç

Afegim a la valoració médico-esportiva una prova d’esforç amb cicloergòmetre sota uns protocols específics. Això ens permet valorar la resposta cardiovascular durant l’esforç, objectivant el nivell de condició física per programar i prescriure les dosis d’exercici físic amb major precisió.

Valoració del perfil nutricional i intervencions sobre el comportament alimentari

Es fa una valoració médico-esportiva i es valora el perfil nutricional més adient per a cadascuna de les situacions. Es proposa i ajusta una dieta personalitzada i es valora la prescripció i el tipus d’exercici en funció de les particularitats de l’usuari.

Consulta mèdica

Consulta de problemes mèdics, traumatològics i de rendiment, relacionats amb les pràctiques esportives. S’estudia el problema de salut i es considera l’aplicació de l’exercici físic, la dieta o les tècniques d’acupuntura per integrar-les com a recurs preventiu i/o complementari i/o terapèutic en problemes de salut mèdics i traumatològics.