Sostenibilitat

Sostenibilitat

A l’ekke tenim cura del medi ambient. Per això, apliquem les tecnologies més modernes que afavoreixen l’estalvi energètic i redueixen el consum d’energia, per tal combatre contra el canvi climàtic.

Instal·lació d’airejadors i griferia temporitzadora als punts de consum d’aigua que asseguren que es gasti només l’aigua necessària.

Millora dels consums elèctrics mitjançant:

  • Utilització de bombetes i elements d’il·luminació de baix consum i major durada.
  • Instal·lació de cèl·lules fotoelèctriques que detecten la presència de la gent per a l’encesa i apagada de llums només quan és necessari.

Tractament de l’aigua de les piscines amb raig ultraviolats. Un sistema de desinfecció molt novedós que:

  • Elimina a l’instant la matèria orgànica causant de les cloramines
  • Desinfecta de forma natural i efectiva, respectant el medi ambient
  • Estalvia el consum d’aigua i redueix la quantitat de clor al mínim
  • Garanteix una aigua de màxima qualitat

Reciclatge amb les diferents contenedors (paper, envasos…) distruibuïts per tota la intastal·lació.

Aparells fitness sostenibles:

Els aparells de la sala fitness disposen d’una tecnologia exclusiva que redueix l’ús d’energia, reciclant i renovant-la

L’exercici que realitzes als aparells cardiovasculars es recicla per alimentar les pantalles dels equips de força i, gràcies a les màquines regeneradores cardio, l’energia humana es redirecciona a la xarxa i es renova per alimentar la sala fitness. Amb aquests nous materials i tecnologies es redueix el consum de les cintes de córrer. Els usuaris i els tècnics de fitness desenvolupen un paper actiu en la sostenibilitat del centre, de manera que es contribueix a aconseguir un planeta més sostenible. Healthy people, healthy planet!

ekke_sostenible