Primera visita:

Valoració mèdica de la situació personal. Determinació del risc cardiovascular i grau d’HTA.

Consideració de factors que poden influir en el disseny del programa d’exercici físics (malalties, limitacions, medicació, tipus i grau d’HTA…)

Programa d’exercici físic personalitzat adaptat a les troballes mèdiques.

Intervencions, si cal, en alimentació i altres aspectes de l’estil de vida,

Monitorització de les intervencions.

Segona visita:

Lliurament de la proposta del pla d’actuació un cop analitzats els resultats de la primera visita.

Tercera i quanta visites:

Control i avaluació de les respostes.

Pack: 100€

Demana cita a l’Ekke Beauty.

Dr. Guillermo Torres, coordinador ekke medicine, Medicina de l’Esport. Medicina Integrativa.

902 11 05 22

info@ekke.es

int(0)
Vull apuntar-me a Viding Ekke