Ekke triatló, apunta't al nostre equip

Ekke triatló, apunta't al nostre equip

Federa’t amb nosaltres i gaudiràs d’avantatges!
Omple el formulari. Per a més informació toni@ekke.es

    Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, autoritzo a Gimnàs Lleida SL amb la inscripció i enviament d’aquest formulari a publicar imatges on hi aparegui dins les activitats oferides pel Centre Esportiu.