Activitat que té com a objectiu conèixer i familiaritzar-se amb el judo d’una manera divertida, per afavorir el creixement harmònic del cos, potenciar les relacions socials i educar valors com el respecte, l’acceptació de la derrota i la superació personal.

Tècnics: Judo N1 Kike Borrás, Judo N2 Pep Eroles

Es recomanable practicar 2 cops per setmana aquesta activitat

Inscripcions Judo N1 ( 5 - 8 anys )

Inscripcions Judo N2 ( 9 - 12 anys)