Pàdel & Coffe: divendres a les 16h

Pàdel & Coffe: divendres a les 16h

Durant una hora i mitja, els nostres tècnics organitzen partits per nivells perquè puguis passar una bona estona de pàdel i relacionar-te amb altres practicants. Un cop acabada aquesta estona esportiva, Ekke et convida a unes galetes, sucs i cafè per recuperar forces i energia.
Ah, per cert! És una activitat completament gratuïta!

* Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, autoritzo a Gimnàs Lleida SL amb la inscripció i enviament d’aquest formulari a publicar imatges on hi aparegui dins les activitats oferides pel Centre Esportiu.

902 11 05 22

info@ekke.es