Sergi Beltran

Sergi Beltran

PT Entrenament funcional. Exercici físic per la salut i patologies cròniques. Preparació de curses.

sergi@ekke.cat

Vaig arribar a Lleida fa 8 anys per estudiar el grau en ciències de l’Activitat física i l’Esport. La meva especialitat era l’atletisme, al qual he competit a nivell nacional i internacional.

Dintre de la universitat, i especialment durant el meu Erasmus a Finlàndia, on vaig viure un any, vaig interessar-me pel món de les patologies cròniques i els efectes que l’exercici físic hi pot tenir. És per això que vaig cursar el màster de prescripció de l’Exercici Físic en Salut, on me vaig especialitzar en Alzheimer i en fatiga crònica.

A dia d’avui dono classes dirigides, faig rutines a sala, però sobretot aplico la teoria d’entrenament tant a atletes com a persones que tenen problemes de salut, de forma que ambdós puguin, a la seva manera, millorar el seu rendiment.

“No es pot entendre la salut sense incloure l’exercici físic individualitzat”