Torneig de pàdel de menors

Torneig de pàdel de menors

Dissabte 3 de desembre

HORARI: de 10h a 13h

EDATS: Entre 6 i 18 anys

FORMAT DE LA COMPETICIÓ: Lliga Americana de Pekkepadel i pàdel normal per als júniors. Els partits seran per temps, al finalitzat el temps l’equip que vagi guanyant es proclama guanyador. Partits guanyats sumaran 3 punts i partits perduts sumaran 1 punt. Al final de la competició l’equip que hagi acumulat més punts serà el 1r classificat. En cas d’empat de punts es tindran en compte el número de jocs guanyats i perduts.

*Inscripcions per parelles.

* Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, autoritzo a Gimnàs Lleida SL amb la inscripció i enviament d’aquest formulari a publicar imatges on hi aparegui dins les activitats oferides pel Centre Esportiu.