Entrenadors

Entrenadors

Disposem dels entrenadors i entrenadores personals més qualificats amb una formació expecífica i gran experiència.

Experts en tu!

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114525_ppc

Coordinadora Entrenaments Personals ekke

PT Pilates. Tècniques d’entrenament funcional i condicionament cardiovascular

ada@ekke.es

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114526_ppc

Directora tècnica

PT Pilates. Noves tendències de la tonificació

llucia@ekke.es

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114529_ppc

PT Pilates. PT Fitness. Fitness muscular i exercici físic i salut. Electroestimulació.

alvaro@ekke.cat

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114530_ppc

PT Pilates. Noves tendències de la tonificació

joseluis@ekke.es

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114531_ppc

PT Pilates. PT piscina

miriam@ekke.es

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114533_ppc

PT Pilates. Noves tendències de la tonificació.

miriamro@ekke.es

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114534_ppc

PT Piscina. PT Fitness

vane@ekke.cat

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114535_ppc

Coordinador ekke family

PT Fitness. Fitness musculació i re-activador muscular.

adrian@ekke.es

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114536_ppc

PT Pàdel

lacasa@ekke.es

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114549_ppc

PT Piscina. PT Fitness. PT Pilates.

almudena@ekke.es

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114554_ppc

PT Piscina. PT. Fitness. PT Hipopressius.

lorena@ekke.cat

ekke-118910-med

PT Electroestimulació, PT Fitness

ruben@ekke.cat

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114550_ppc

PT entrenament HITT i condicionament cardiovascular. PT judo

dani@ekke.cat

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114558_ppc

Coordinador ekke màsters

PT Piscina. PT Fitness. PT Pilates.

peter@ekke.es

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114560_ppc

PT Entrenament funcional. PT Readaptació esportiva. PT acondicionament físic general i específic

anna@ekke.cat

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114561_ppc

PT piscina

almenara@ekke.cat

ekke-toni-marin-128112-med

PT Fitness. PT Ironman. PT Running. PT Bosu3d xtreme.

toni@ekke.es

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114562_ppc

PT Piscina. PT Fitness

marta@ekke.cat

plato_galeria_plato-ekke-ekke-114555_ppc

PT piscina i millora de salut

maria@ekke.cat

PT Pilates. PT Fitness. Fitness muscular i exercici físic i salut. PT Piscina. PT Electroestimulació

annagordillo@ekke.es

Chicho Costa

PT Fitness. Halterofilia. Musculació

chicho@ekke.cat